Дерматология в Турция. Лечение на кожни и венерически болести

Дерматологията е област на клиничната медицина, предмет на изследване на която са структурата и функциите на кожата, лигавиците, косата и ноктите, както и кожните заболявания, тяхната диагностика и лечение.

В дерматологията се обръща специално внимание на възстановяването на нормалните здравословни състояния на кожата, изучават се процесите на промяна и стареене на кожата, мастните тъкани, косата и ноктите, както и хирургични интервенции, включително пластична хирургия, имунотерапия, фототерапия лазерна терапия и други. Като наука тази област на медицината е тясно свързана с венерологията.

За повече информация се обадете на тел:

+90 536 780 12 45
кардиология турция на достъпни цени

Диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания в Турция

Пациентите, избрали болниците в Турция ще получат съвременна медицинска помощ в следните направления: кардиология, сърдечна хирургия, съдова хирургия, ангиология и др

Ние предлагаме лечение на целия спеkтър от заболявания на сърдечно-съдовата система, извънболнична диагностика и проследяване чрез най-модерните диагностични и интервенционални процедури, за възрастни, деца и кърмачета, в това число пред- и след- трансплантационна  оценка и проследяване.

Интервенционална кардиология

За разлика от сърдечните  хирурзи, кардиолозите са експерти във всички форми на катетеризация, като се използват лаборатории, обзаведени с  най-съвременна цифрова техника. Сърдечната катетеризация служи както за диагностика и така и за лечебни цели.
При  тази процедура се вкарва  катетър  през малък разрез в слабините или предмишницата, като катетъра впоследствие преминава през  артериалните съдове, докато достигне до сърцето.  Катетърът може да се използва за диагностициране на сърдечни заболявания, включително коронарна болест и пороци на  сърдечните  клапи, размерите  и функционалното състояние  на сърцето.
Оценяването се извършва чрез инжектиране на малки количества контрастно вещество за извършване на коронарна ангиография- за определяне степента на оклузия на коронарните артерии. Информация за анатомичната и физиологичната структура на коронарните артерии се  получава  чрез интраваскуларен  Доплер и ултразвук (IVUS) .
Сърдечна катетеризация се използва и за лечение на исхемична болест на сърцето в допълнение със следните интервенционални процедури:

Балонна ангиопластика

Тя се извършва за дилатация на стеснени съдове, дори и тези с най-тежките и комплицирани лезии.

Имплантирането на стентове от неръждаема стомана и нитинол
Поставяне на металните  мрежи, които запазват дилатацията на съдовете.
Стентове, излъчващи различни лекарства.
И стентове, покрити с биологично съвместими синтетични пластове.

Радиоактивна брахитерапия

Интраваскуларно  излъчеизпускане предотвратява повтарящи се оклузии на лекувани преди това чрез дилатация, съдове.

Насочена атеректомия и ротаблация

Тази специална техника отстранява усложнени и калцирани лезии.

Балонна валвулопластика

Разширяване на стеснени калцирани клапи чрез балонна техника.

Ендомиокардна биопсия

Тъканни проби се вземат  за диагностициране на заболявания на сърдечния мускул  преди и след провеждане на сърдечна трансплантация за контрол на състоянието на сърдечния мускул.
Всички тези процедури се извършват както на подбрани  пациенти така и при тези с остър коронарен синдром. Някои пациенти с остър миокарден инфаркт се лекуват чрез дилатация на оклудираните  артерии, по време на острата фаза на ОМИ , но това  зависи от много фактори.
Над  20 000  интервенционални кардиологични процедури , се извършват в Израел всяка година, половината от които са с терапевтична насоченост. Всички процедури се извършват от висококвалифицирани екипи, състоящи се от кардиолози, медицински сестри и техници, които поддържат високо  академично ниво и  редовно усъвършенстват  клиничните си познания, за да останат  в челните редици в  тази област.

Интервенции в педиатрията

За диагностициране на сърдечни заболявания във всяка възраст може да се наложи сърдечна катетеризация, но се доказва че на практика  младите хора рядко страдат от оклузии на артериите от плаки с различна етиология. Но вродената комуникация между двете предсърдия не е необичайна при раждане. В случай, че не се затваря спонтанно ,необходима е хирургична интервенция , тъй като този дефект  нарушава сърдечната дейност. В днешно време повечето деца се лекуват чрез закриване на предсърдно-септалния дефект със съвременни устройства, които се поставят с  много по-малко инвазивна процедура от откритата сърдечна операция.

Сърдечна недостатъчност и сърдечна трансплантацията

Няколко отделения, лекуващи сърдечна недостатъчност , са създадени в цялата страна с цел да се създаде основа за Националната програма за сърдечна Трансплантация . Това са активни  центрове, които предлагат цялостна медицинска помощ на пациенти със сърдечна недостатъчност. Мултидисциплинарни екипи от експерти лекари, медицински сестри, диетолози и социални работници предоставят на пациенти широко покритие на техните медицински нужди.
Повечето програми се базират главно на много активно извънболнично проследяване  и стационар за дневни грижи, работещи  през цялата седмица. В допълнение, пациентите могат да бъдат хоспитализирани в отделението, наблюдавани на легло в интензивните кардиологични отделения, които са  напълно оборудвани за хемодинамичен  контрол на съсътоянието на пациента. Тази инфраструктура се оказа отлична  за лечение на симптомите на пациента и за подобряване на функционалния капацитет и качеството на живот, удължаване на преживяемостта и за по-кратък болничен престой. Активната програма за сърдечна трансплантация в съчетание с напълно оборудвано  модерно  кардиологично отделение, включващо най-съвременните ехокардиографски апарати , електрофизиологични лаборатории, предоставят лечение и подкрепа на хиляди пациенти с умерена до напреднала сърдечна недостатъчност.
Пациенти, със животозастрашаваща  сърдечна недостатъчност и нямат противопоказания, автоматично влизат в списъка за трансплантация. На пациентите в най-тежко състояние- тези, които изискват механична подкрепа (определени като статус I  по класификацията UNOS), са хоспитализирани до извъшване на трансплантацията. Поради недостига на донори на органи и непрекъснато  увеличаващото се  времето за чакане за трансплантация, няколко  кардиологични отделения  наскоро въведоха в своята програма за механично “изкуствено сърце” като “мост към трансплантация”.

Това  устройство подпомагащо работата на лявата камера  (LVAD) може  да бъде имплантирано в критично болни пациенти, за да доживеят докато се намери донор за трансплантацията.

Ехокардиография

Неинвазивно изследване  на сърцето  чрез използване на различни съвременни инструменти и  най-съвременни ултразвукови апарати.
Ехокардиографско прегледи се извършват за оценка както на структурата, формата и функцията на сърдечния мускул, така  и на сърдечните  клапи и големите съдове.
При спешни случаи, например, тампонада ( излив на кръв в  сърдечния сак), травма на аортата и / или аортна дисекация, този вид диагностика може да спаси живот.
Транс-езофагеалната  ехокардиография позволява изображения с висока резолюция на специфични области на сърцето, като например митрална и аортна клапа, ухото на ляво предсърдие, и двете предсърдия, на междупредсърдната преграда и големите кръвоноснисъдове. Тя предоставя по-лесно установяване  на находката, подобрена диагностика и позволява по-точно лечение.
Повечето изследвания се провеждат в клинични ехокардиографски лаборатории. Над 50 000 процедури се извършват всяка година, приблизително 60% от които са за амбулаторни пациенти, 10% от  тях-транс-езофагеална диагностика при възрастни.
Около  10 000  са на деца ,а над хиляда прегледа се извършват на плода при бременни жени .
При спешни случаи, ехокардиографския преглед се извършва в спешното отделение, травматичното отделение, или операционната  зала, за да се прецени необходимостта и вероятността за успех на клапната операция, за диагностициране на патологични находки, причиняващи хемодинамична нестабилност и т.н.

Манипулацията се извършва също във отделенията  по вътрешни болести, онкология и хематология , интензивните отделения-сърдечна реанимация, пулмологично, хирургично и нервно-хирургичните отделения.
Ехокардиографията  позволява оценка на намиращата се  около сърцето течност (перикарден излив), оценка на клапна протеза  и левокамерната функция при спешни случаи. Различни видове ехокардиографски изследвания включват трансторакална , транс-езофагеална и стрес -ехокардиография с добутамин, както и ехокардиография при деца и на плода. Медицинският персонал се състои от опитни и високо квалифицирани сонографисти. Целият медицински персонал поддържа високо ниво на практични и теоретични  познания.
Ние сме ангажирани в международни клинични проучвания, достигайкиа високи резултати на клиничните изследвания и резултати. Нашите ехокардиографски отделения са международно признати  в областта на оценка на сърдечната функция , клапната  функция и патология на гръдната част на  аортата.

Електрофизиология

Няколко електрофизиологични отделения функционират в Турция, приемат пациенти насочени от всички болници, от съседните страни и в чужбина.
Електрофизиологични тестове могат  определят  естеството на аритмия.
Отделенията  извършват електрофизиологични изследвания на комплексни аритмии, и извършват аблация  на абнормните прововодни пътища. Нашите резултати са много  успешни, а в повечето случаи е постигнато пълно излекуване . В допълнение, отделението имплантират  пейсмейкъри на пациенти със загуба на съзнание  или брадикардия, и дефибрилатори при пациенти след реанимация.

Интензивни коронарни отделения

При избор на лечебното заведение, човек трябва да се увери, че дори да се влоши състоянието му ще  има  интензивно отделение и  лекар  на разположение.
Всяко интензивно кардиологично отделение в израелски болници наема опитни медицински екипи, състоящи се от високо квалифицирани кардиолози и техници, които се подпомагат от опитни медицински сестри, които са били специално обучени в лечението на спешни сърдечни проблеми.

Всички помещения са оборудвани с най-модерните устройства за  наблюдение , лекувайки  хиляди пациенти, страдащи от различни остри и тежки сърдечни заболявания, като инфаркти  или остър коронарен синдром. При тези пациенти основните грижи са за предотвратяване на по-нататъшно увреждане на сърдечния мускул и навременно лечение на животозастрашаващи аритмии. Пациентите в  интензивните  кардиологични отделения  непрекъснато се следят на  ЕКГ и ако е необходимо им се обръща специално внимание.  Пациентите са лекувани с най-модерната терапия , включително първична ангиопластика, интрааортна балонна контрапулсация, и имплантиране кардиовертор дефибрилатор. Пациенти с тежка сърдечна недостатъчност  са подложени на строг хемодинамичен контрол, който позволява оптимално лечение. След стабилизиране, пациентите се  изпращат  у дома или след оптимизиране на медикаментозно лечение в интензивно кардиологично отделение, се прехвърлят към  отделението по вътршна медицина. Обучение и рехабилитация на пациентите с инфаркт и остър коронарен синдром започва в интензивното кардиологично отделение, продължава по време на болничния престой и след като пациентът е изписан. Пациентите получават инструкции за превенция, а именно, как да се избегнат бъдещи събития, като се придържат към здравословна диета, упражнения и да се въздържат от пушене.

Станете представител

Да бъдете представител наUniMed Turkey е ангажимент и отговорност.

Нашата мисия е всеки ден да правим стъпки за създаване на един по-добър свят, давайки приоритет на здравето на хората

Ако желаете да се информирате за условията свържете се с нас

!

Your treatments will also be conducted at healthcare facilities with a Health Tourism Authorization Certificate.

unimed sertifikat

Copyright by UniMed Turkey . All rights reserved.