Op.Dr. Duran Çekiç Estetik ve Plastik Cerrahi

Botox uygulaması, burun estetiği, dolgu, saç ekimi, meme estetiği, liposuction.

+90 536 780 12 45

dr duran cekic unimedturkey

Burun Estetiği (Rinoplasti)

 Burun estetiği(rhinoplasty) burun şeklini değiştirmek amacıyla yapılan cerrahi operasyondur. Burun  kemik ve kıkırdak dokusundan oluşan deri ile kaplı bir yapıya sahiptir. Solunum sistemi içinde önemli bir yere sahiptir. Burun estetiği ameliyatı; doğum kusurunun düzeltilmesi herhangi bir yaralanma sonrasında oluşan deformiteler sonrasında burnun fiziksel görünümünü değiştirmek veya bazı solunum problemlerini düzeltmek için yapılır.


Meme estetiği

 Meme estetiği uygulamaları genel olarak üç aşamada yapılan işlemlerdir bunlar;

  • Göğüs (meme) büyütme ameliyatları

  • Göğüs (meme) küçültme ameliyatları

  • Göğüs (meme) dikleştirme ameliyatları Olarak gruplandırılan estetik operasyonlardır. 

Meme estetiği dünyada milyonlarca kadın tarafından yapılan en çok tercih edilen operasyonlar arasında yer alır. Her yıl meme operasyonu geçiren kadın sayısı gittikçe yükselen rakamlara ulaşarak devam eder. Kadınlar göğüslerinden duydukları şikayetten kurtulmak için bıçak altına yatarak operasyon geçirmeyi tercih ederler.

Meme estetiğinin en çok tercih edilme amacı küçük göğüslü kadınların büyük göğüslere sahip olmak için meme protezi uygulaması ile büyük göğüslere sahip olma isteğidir. Meme estetiği operasyonlarında ikinci tercih nedeni ise deforme olmuş meme yapısının düzeltilmesidir. Bu durum genellikle doğum yapmış kadınların emzirme işleminden sonra göğüslerin de oluşan deforme ve sarkıklıklardan kurtulmak için yaptırdığı yöntemler arasında yer alır. Meme estetiğinin üçüncü sırada yer alan en çok yaptırılması nedeni ise büyük göğüslü kadınların küçük göğüslere kavuşmak için meme küçültme operasyonlarını tercih etmeleridir.


Abdominoplasty – Karın Germe

Karın germe ameliyatı, orta ve alt karın bölgesinde bulunan yağ fazlalığının ve sarkık haldeki derinin alındığı ve karın kaslarının gerilerek sağlamlaştırıldığı bir cerrahi girişimdir. Karın germe ameliyatı bir şişmanlık tedavisi değildir. Şişman kişiler bu cerrahi girişimden önce verebilecekleri miktarda kilo vermelidirler. Karın germe ameliyatı için plastik cerrahlar tarafından kullanılan pek çok teknik vardır. Karın germe ameliyatı, diğer vücut hatlarına yönelik düzeltme ameliyatları ile birlikte yapılabilir. Ameliyat öncesi dönemde cerrahınız size uyulması gereken bazı noktaları hatırlatacaktır. Özellikle eğer sigara içiyorsanız, buna ameliyattan 2 hafta öncesinden iki hafta sonrasına kadar ara vermelisiniz. Bu dönemde güneşte fazla kalmamalısınız. Eğer kullanıyorsanız E vitamini ve aspirine bu dönemde ara veriniz ve ameliyat öncesi ağır diyet rejimlerinden kaçınmanız gerekmektedir. Soğuk algınlığı ya da başka bir enfeksiyon ameliyatın ertelenmesine sebep olabilir. Ameliyat öncesi yapılacak işlemin detaylarının planlanması için bir çizim yapılacaktır. Bunu takiben ameliyat öncesi ve sonrasının kıyaslanmasında gerekli olan fotoğraf çekimleri tamamlanacaktır.

Eğitim

(1995‐2000) Tarsus Musa Bengi İlkokulu

(2000‐2003) Tarsus İbrahim Kozacıoğlu Ortaokulu

(2003‐2006) Mersin 75. Yıl Anadolu Öğretmen Lisesi

(2006‐2012) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

(2014‐2019) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim dalı bünyesinde asistan hekim

Mesleki Deneyimi

(2012 ‐ 2014) Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi pratisyen hekim

(2014 ‐ 2019) Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzman hekimi

(2019 ‐ ) Çevre Hastanesi

Başarılar

(17‐21 Ekim 2018) Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 40. Ulusal Kurultay’da Asistan Bildiri Yarışması’nda ”Yağdan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Yağ Hücrelerine Diferansiyasyonu ve Proliferasyonu Üzerine Kitosan Doku İskelesinin Etkisi” isimli çalışması ile üçüncülük derecesi.

Kongreler ve Toplantılar 

(27‐30 Ekim 2016) Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

(09 Eylül 2017) Mersin El ve Mikrocerrahi Toplantısı

(17‐21 Ekim 2018) Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı

(12‐13 Ocak 2019) Estetik Plastik Cerrahi Derneği ”23. Ulusal Kongresi

Kurslar

(16‐17 Ekim 2014) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen Uzmanlık Öğrencileri Bilgilendirme, Uyum ve Eğitim kursu.

(9‐12 Mayıs 2019) Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ve Mersin Üniversitesi tarafından düzenlenen TPRECD XII. Rinoplasti ve V. Yüz Estetiği Kursu

16‐17 Kasım 2019 Closed Atraumatic Rhinoplasty Course

Sempozyum

(24.12.2016) Mersin’de düzenlenen Üst ekstremite bloklarıiçin US ile görüntüleme sempozyumu.

(07.09.2018) Türk Farmakoloji Derneği, Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Çalışma Grubu ve Mersin Üniversitesi Kök Hücre Birimi tarafından düzenlenen Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Sempozyumu

Sunum ve Posterler 

(11‐14 Ekim 2017) Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 39. Ulusal Kurultay’ına Kemik invazyonu yaparak “Patolojik Blow Out Fraktürüne Neden Olan Nüks Bazal Hücreli Karsinom Olgusu” isimli poster.

(17‐21 Ekim 2018) Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 40. Ulusal Kurultay’ında ”Mandibula Subkondil Fraktürlerinde Risdon İnsizyonu ile Açık Redüksiyon İnternal Fiksasyon” isimli sözlü tebliğ.

duran cekic dr

Dr. Duran Çekiç is an accomplished and skilled plastic and reconstructive surgery professional, boasting a wealth of experience that spans both his educational journey and his professional career. With a solid foundation in medicine from Erciyes Üniversitesi Faculty of Medicine, he has excelled in various roles, from serving as a general practitioner at Şanlıurfa Pediatrics Hospital to specializing in Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery at Bitlis Tatvan State Hospital.

One of his notable accomplishments is securing third place in the Assistant Paper Competition at the 40th National Congress organized by the Turkish Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, showcasing his dedication to advancing the field. Dr. Çekiç’s commitment to staying at the forefront of his profession is further evident through his participation in congresses, meetings, and specialized courses, where he continuously hones his skills.

As a practitioner, Dr. Çekiç’s hallmark is his ability to deliver beautiful and natural-looking results, which have garnered the trust and admiration of his patients. His expertise and passion for enhancing aesthetics and restoring function have made him respected in plastic and reconstructive surgery.

!

Your treatments will also be conducted at healthcare facilities with a Health Tourism Authorization Certificate.

unimed-sertifikat

Copyright by UniMed Turkey . All rights reserved.