Нефрология в Турция

Лечение на заболявания на бъбреците в Турция.

За повече информация се обадете на тел:

+90 536 780 12 45
nefrologia unimedturkey

Нефрология

Нефрология е дял от медицината, занимаващ се с диагностика, превенция и консервативно лечение на заболявания на бъбреците, включително възпаления на пикочо-отделителната система, бъбречено-каменна болест, гломерулни увреждания, новообразувания на бъбреците и други бъбречни заболявания. Повечето болести, засягащи бъбреците, са израз на общи нарушения. Сега е доказано, че хронично бъбречно заболяване е рисков фактор за развитието и прогресирането на сърдечно-съдови заболявания.

Нефрологичните и отделенията по хипертензиология предоставят медицински грижи на пациенти, страдащи от
бъбречни заболявания; водно-електролитни и алкално-киселинни нарушения , нарушения в минералния
състав на костта; артериална хипертония; и грижи за пациенти с органна трансплантация.
В лечебните заведения  Турция на вниманието е диагнозата на паренхимните бъбречни заболявания и предоставянето на комплексни грижи за пациентите с първични и вторични бъбречни заболявания. Специален приоритет е извършването и интерпретирането на диагностични бъбречни биопсии както на собствен бъбрек така и на бъбречни алографти.

Лаборатории за оценка на бъбречната функция

Това са отделения за допълнителна диагностика , които извършват специални изследвания, включително
ниво на витамин D в кръвта и неговите метаболити, измерване на стойностите на алуминий в кръвта ,три
костни маркери и нивата на цикличен аденозинмонофосфат(АДМ).

Диализа

Провеждането диализата е основната грижа на клиниките по нефрология. Всяка болница извършва
хемодиализа и амбулаторна перитонеална диализа (CAPD) Някои такива центрове са независими и отговарят
на нуждите на цялата страна, за граждани и за туристи.

Отделения за Бъбречна трансплантация

Те са специално учредени за пациенти, нуждаещи се от бъбречна трансплантация, като предоставят
предварително оперативна оценка, а след трансплантацията следят състоянието на пациентите.

Кликики по Метаболитни Костни заболявания

Занимават се с изследване и лечение на пациенти с всички видове метаболитни костни заболявания.
Изследователската дейност
Бъбречна физиология и патофизиология, включително:
Обмяна на калий
Гломерулотубулен баланс при диабетна нефропатия.
Задържка на течности
Тубулен транспорт на фосфати.
Пътища на сигнална трансдукция в костите: ефлукс и навлизане на калций в костна култура.
Експериментално пресъздаване на бъбречно костна болест.
Уремична остеодистрофия.Терапевтични проучвания за костното засягане при пациенти на ди

Изпратете своето запитване


  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message


   


  Телефон за контакт:

  Обадете се сега 24/7
  +90 536 780 1245


  Телефон за контакт

  +359885820022

  Станете представител

  Да бъдете представител наUniMed Turkey е ангажимент и отговорност.

  Нашата мисия е всеки ден да правим стъпки за създаване на един по-добър свят, давайки приоритет на здравето на хората

  Ако желаете да се информирате за условията свържете се с нас

  !

  Your treatments will also be conducted at healthcare facilities with a Health Tourism Authorization Certificate.

  unimed sertifikat

  Copyright by UniMed Turkey . All rights reserved.